Den inre miljön

Kroppens inre påverkas naturligtvis av vad vi äter och dricker, men det påverkas också i hög grad av de yttre omständigheter vi har i vår bostadsmiljö, arbetsmiljö och vår sociala situation.

Ju bättre näring vi ger kroppen, ju bättre står vi emot omvärldens angrepp på vår kropp och hälsa.

Om vi lämnar de yttre faktorerna därhän, och ägnar en stund åt vad vi stoppar i oss, och hur det på olika sätt påverkar våra förutsättningar att klara av vår vardag och helgdag, arbetstid och fritid.

Det finns ett antal olika inriktningar och åsikter om vilken typ av kost vi mår bäst av att äta, vilka metoder som ger snabbast viktminskning för dem som behöver sänka sin vikt.

Det finns också olika regler och rekommendationer för vilka mängder vi behöver  av olika näringsämnen för att kroppen ska må maximalt bra.

Medicinskt är det konstaterat att det finns ett antal sjukdomar och ohälsotillstånd som hänger ihop med övervikt och olika typer av brister.

Näringsinnehållet i den mat vi äter beror på ett antal olika faktorer, och börjar redan när grödorna odlas. Redan när olika matprodukter lämnar åkrarna, så har de sämre näringsinnehåll än vad motsvarande produkt hade för 50 år sedan.

Ju mer processad och färdiggjord maten blir innan den når Din måltidstallrik, ju mer av matens näringsinnehåll har gått förlorat.

Hur utarmad odlingsjorden är beror på odlingsmetoder och variation i grödor, ju mer man odlar samma grödor på en åker, ju mer kemikalier man tillför, ju mer töms den på de näringsämnen som den specifika grödan kräver mest av, och jorden hinner inte återhämta sig vilket leder till att det kommer att bli brister på ämnen som normalt ska förekomma i grödan.

Under de senaste 50 åren har dessutom sockerkonsumtionen ökat på ett dramatiskt sätt, liksom konsumtionen av andra typer av kolhydrater. Utöver det så har ett antal olika sötningsmedel tillkommit, som ibland har egenskaper som är ännu sämre än sockrets. De senaste 50 åren så har det också förts kampanj mot fett och feta produkter.

Det som är lätt att konstatera är att antalet överviktiga i samhället har ökat avsevärt under den här perioden – och vikten är avhängigt den mat och allt det andra vi stoppar i munnen, och låter matsmältningssystemet ta hand om.

För att ytterligare komplicera det hela, så är människan i dagens samhälle betydligt mer stillasittande än människan i allmänhet, för 50 år sedan.

Kroppens behov av skötsel och underhåll – avseende olika näringsämnen – har däremot inte förändrats under den senaste 50-årsperioden. Vi har samma behov av tillförsel av vitaminer, mineraler, aminosyror och annat smått och gott, men andelen av dessa komponenter i maten sjunker ju fler steg maten har genomgått innan den når fram till tallriken.

Om man nu också tar doktor Linus Paulings forskning och resultat i beaktande, som redan 1954 fick pris för sina rön, då han konstaterade att varje sjukdom och krämpa är kopplat till någon form av brist i näringsintaget, så borde man egentligen inte vara förvånad över utvecklingen!

Att vi får i oss alla de näringsämnen vi behöver har också avgörande betydelse för den psykiska hälsan.

Nu har vi fått ihop de olika komponenterna för att sätta ihop en ekvation.

För att kroppen ska bibehålla sin vikt, får vi inte äta fler kalorier än vad vi förbrukar, så långt tror jag att vi kan vara överens, oavsett kostinriktning.

Men om det är så att näringsinnehållet är för litet i den mängd som motsvarar det antal kalorier vi behöver, så blir konsekvensen att vi måste äta fler kalorier än vi förbrukar, för att få i oss den näring som krävs – resultatet blir viktökning.

Om det vi stoppar i oss innehåller mycket socker, så för det med sig att vi stoppar i oss mycket kalorier som saknar det mesta av de ämnen vi verkligen behöver för att kroppen ska fungera optimalt – då måste vi äta ÄNNU mer för att ha en chans att tillgodose kroppens näringsbehov, och vikten ökar ännu mer.

Skulle intaget av socker bli en alldeles för stor del av det sammanlagda intaget, så är det direkt sjukdomsframkallande, och har stor inverkan på blodsockernivå, humör och koncentrationsförmåga t.ex.

Utöver detta, så har dessutom rekommendationerna varit att minska fettintaget, och istället har vi fått massa konstgjorda fettprodukter, med hög grad av kemisk behandling som ersättning!

En del av de vitaminer som är grundläggande för vårt välbefinnande kräver fett för att kroppen ska kunna bryta ner, och ta tillvara dem!

Svaret på frågan blir då, att om vi äter så mycket vi måste, för att få i oss de näringsämnen kroppen behöver, är risken uppenbar att den mängd kalorier vi fått i oss är alldeles för högt, begränsar vi oss till det antal kalorier vi ska ha för att balansera åtgången, så får vi inte i oss de näringsämnen vi behöver.

Det råder sådana förutsättningar att vi kan lida av både övervikt och näringsbrist samtidigt!

Situationen vi befinner oss i försämras ytterligare av att kroppens välbefinnande och immunförsvar ständigt utsätts för attacker av virus, föroreningar och utsläpp som hela tiden finns runt omkring oss.

Om kroppens alla celler få den näring och det syre den behöver för att fungera optimalt, klarar också kroppen av att hantera alla de attacker av olika slag, den ständigt utsätts för.

Cellfood tillför dessa näringsämnen och syresättning på cellnivå, och bidrar dessutom till att kroppen kan ta tillvara den näring som finns i maten Du äter på ett bättre sätt.

 

Nedan följer några ord från Doktor Linus Pauling:

 “You can trace every sickness, every disease and every ailment to a mineral deficiency,” Dr. Linus Pauling, the only person in history who was awarded two unshared Nobel prizes. “Orthomolecular Medicine is the achievement and preservation of the best health and the prevention and treatment of disease by varying concentrations in the human body of substances that are normally present in the human body and are required for health.”

“…varying concentrations in the human body of substances that are normally present in the human body…” This means correcting the chemical imbalance that is causing illness and disease today through substances found in nature and not pharmaceutical drugs.

 

 

Information hittad på   http://www.encognitive.com/node/931

 

 

Orthomolecular Medicine

Orthomolecular medicine is the practice of preventing and treating disease by providing the body with optimal amounts of substances which are natural to the body, quite often in megadoses exceeding the “normal” recommended daily dosage. The purpose is to restore the optimum environment of the body by correcting imbalances and/or deficiencies.

Organic Materials

It’s important to stress that this is not referring to the use of the artificial inorganic chemically produced vitamins that are so popular in stores nowadays. This refers to natural organic supplements “normally found in the body”. Organic matter is something that has been derived from living things, and contains carbon, or is carbon-bond.

Orthomolecular Psychiatry

Orthomolecular psychiatry is simply the use of “the right molecules in the right amounts” to help prevent and treat mental and emotional disorders such as ADHD, alcoholism, Alzheimer’s Disease, anxiety, autism, bipolar disorder, depression, drug addiction, hyperactivity, retardation, schizophrenia, and senility. This provides the optimal molecular environment for the mind.

Bodily Needs

Nutrients, vitamins, minerals, amino acids, essential fatty acids, enzymes, co-enzymes, antioxidants, phytochemicals, etc. are absolutely required in order for the body to function properly. Minerals are largely obtained from the foods we eat, and the mineral content of our foods depends upon the mineral content of the soil that it’s grown in. So if our soils are depleted of minerals from the use of chemicals, so are our foods, and so are our bodies in turn. If our processed machine-made food is inorganic, that doesn’t supply the body with what it needs either. If the body doesn’t receive all of the proper raw materials that it needs, health problems and degenerative diseases are sure to follow. Many of the “foods” we buy in the grocery store today are severely lacking in nutrients and/or they contain harmful contaminants.

A natural organic body requires natural organic things. “Let food be your medicine, let medicine be your food.” – Hippocrates