För företaget

Vad kostar en sjukdag?

Det spelar ingen roll om Ditt företag säljer produkter eller tjänster, det är ändå någonstans beroende av personalens kompetens och erfarenhet, för att skapa den kvalitet och de unika värden som företagets produkter eller tjänster ger företagets kunder, och som innebär att kunderna är villiga att betala för det, så att personalen kan få sin lön.

Personalen är således företagets viktigaste resurs för att kunna leva upp till sina åtaganden!

Vi kan nog, utan någon djupare diskussion, vara eniga om att personal som mår bra gör ett bättre jobb än personal som mår dåligt – eller hur?

Naturligtvis så är det ett stort antal faktorer som ligger utanför företagets kontroll, som påverkar hur företagets personal mår, men, det finns också ett stort antal faktorer som företaget har/kan ha, ett direkt inflytande över. Ju bättre grundförutsättningar varje individ i personalen har, ju bättre klarar individen naturligtvis, i alla fall i vis mån, de faktorer som ligger helt utanför företagets kontroll.

Arbetsmiljö, både ur fysisk och psykosocial aspekt, spelar stor roll för trivseln, och för förmågan att jobba i team.

Företaget kan också vara med och påverka individernas näringsmässiga och fysiska status, och därmed också individens motståndskraft och immunförsvarets förmåga att bekämpa alla de attacker som sker från skadande och sjukdomsalstrande partiklar och organismer.

En frisk och näringsmässigt balanserad individ har också bättre förmåga att upprätthålla koncentration och skärpa, och således bidra till produkter och tjänster av hög kvalitet.

Man har som företag möjlighet att betala en del av personalens motionsaktiviteter, och man har rätt att bjuda sin personal på kaffe, bulle och enklare förfriskningar. Detta kan ju i vissa avseende tyckas lite märkligt, då de i sämsta fall kan ha motsatt inverkan på individens hälsa.

Vi tycker naturligtvis att det skulle vara positivt om även näringstillskott var en förmån man kunde ge personalen precis som man kan bjuda på kaffe.

Nu har riksdagen, på några för oss okända grunder, beslutat att vitaminer och näringstillskott inte är en förmån av enklare slag.

Trots att näringstillskott och vitaminer är hälsobefrämjande och friskvårdande så är det en skattepliktig förmån att ge sin personal – det spelar inte så stor roll för företaget, eftersom det är en avdragsgill kostnad, men för personalen innebär det lite högre skatteavdrag.

Vi hävdar ju förstås ändå att det är en bra affär, både för företaget, och för personalen, ett starkt immunförsvar, vitala celler och högt välbefinnande är hälsofaktorer till gagn för både företaget och individen – varje utebliven sjukdag är ren vinst!