Företagserbjudande

Ge personalen bästa möjliga

 

förutsätt­ningar för en god hälsa

 

och en bra inre miljö!

 

 

Företaget är beroende av frisk, pigg och kreativ personal – personal som mår bra fungerar

bättre på arbetsplatsen, har mer energi och bättre fokus.

 

Företaget kan leverera med högre kvalitet till sina kunder.

 

Starkt immunförsvar motverkar sjukdom!

 

Cellfood stärker kroppens immunförsvar, och håller kroppens celler friska och vitala!

 

Förse genom företagets försorg, personalen med Cellfood, för att ha en friskare och

vitalare personal.

 

Beställ ett tremånaders provpaket (tre månader är vad som behövs för att effekten

ska kännas, även om vissa kan reagera snabbare än så).

 

Genom att samordna beställningarna för hela personalen, kan man få mängdrabatt,

som ytterligare bonus!

 

Med utgångspunkt från mina egna erfarenheter rekommenderar jag att man initialt tar tre produkter

parallellt, Cellfood kosttillskott, Cellfood Multivitamn och Cellfood Essential Silica Formula.

 

Detta har ett pris på 995.- för en månadsförbrukning, vid samtidig beställning av 10 sådana paket (eller annan kombination av 30 produkter) så erhåller företaget 10% rabatt.

 

Detta ska ställas mot vad en sjukdag för en person kostar, i form av sjuklön, annan personals

övertid, kostnad för vikarier o.s.v.

 

I samband med första leveransen föreslår vi också att det avsätts tid för en produktin­formation

och hur produkterna tas, vad man kan förvänta sig att känna och se för resultat m.m.

 

Att se till så att personalen får tillgång till Cellfood är en investering i god hälsa, vitalitet och ökat välbefinnande, en förebyggande hälsovård som ger kroppen alla de beståndsdelar våra celler behöver för att upprätthålla ett bra och aktivt immunförsvar, bra kroppsfunktioner och väl fungerande cellunderhåll.

 

Känns 995:- för en månadsförbrukning som ett högt pris?

Börja med Cellfood näringstillskott enbart.

 

Hur mycket pengar lägger Du på produkter varje månad, som har en nedbrytande och mer

eller mindre förgiftande effekt på kroppen?

 

Ett tremånaderspaket(av föreslagen modell) är en investering på 2 985:- per anställd, det är

en avdragsgill kostnad för företaget, och en skattepliktig förmån för den anställda(fördelat på

tre månader).

 

Har alla upplevt den förändring som jag upplevde när jag först prövade produkterna, vill alla

fortsätta med produkterna – då kan vi skriva ett abonnemangsavtal med fasta leveranser.

 

 

Det enklaste sättet att komma igång, fyll i formuläret nedan! Bekräfta genom att trycka på länken i det mail Du får, till nedan angiven mailadress.